Kadıköy escort Anestezist ve Siz - Bilge Hastanesi
444 95 75
anestezist

Anestezist ve Siz

Anestezist ve Siz

Hasta ameliyat süresince uyku halinde olduğundan, anestezistin neler yaptığını bilmez. Anestezist ameliyatın öncesi, ameliyat süresi ve sonrası  sürekli olarak yanınızdadır. Ameliyattan önce sizi odanızda ziyaret edip, sağlık durumunuzu inceler. Muayene eder, yapılmasını istediği tetkikleri, tedavi ve bakımı, gerekli gördüğü konsültasyonları önerir, anesteziden önce gereken ilaçları yaptırır.

Muayene sonucuna ve hastalığınıza göre size en uygun anestezi yöntemini uygular. Ameliyathaneye gelişinizden itibaren yaşayacağınız süreci ve yapacaklarını anlatır, varsa sorularınızı yanıtlar. Hukuki olarak gerekli olan, anestezi uygulamasının bilgilerini içeren aydınlatılmış onam formunu anlatıp, imzalatarak yanınızdan ayrılır.

Anestezist Tüm Ameliyatta Yanınızdadır

Ameliyat süresince ağrı duymamanız için gerekli ilaçları uygular. Kalp-dolaşım ve akciğerlerinizin düzenli çalışmasını kontrol eder. Bunların ve diğer organların iyi bir şekilde çalışması için gerekli tedavileri, ihtiyaca göre serum, kan-kan ürünleri ve diğer ilaçları uygular.

Ameliyat sırasında uyuduğunuz için anestezistin, cerrahın işin kolalaştırmak ve sizi yaşatmak için yaptığı bütün bu işlerinden haberiniz olmayacaktır. Ameliyat süresince sizinle birlike olan anestezist, sizin yakın korumanız olarak yaşamınızın sürekli bekçiliğini yapmaktadır. Anestezistin varlığında cerrah, hastanın güvende olduğunun bilinci ile dikkatini kendi işine vererek daha rahat çalışacaktır.

Ameliyattan Sonra Anestezistin Görevi

Ameliyattan sonra anestezist size sadece ameliyat için anestezi vermek (uyutmak) değil, aynı zamanda anesteziden çıkarmaktır (ayılma=uyandırmak). Onun diğer önemli bir işi de ameliyatta aldığınız ilaçların etkisinden kurtulmanızı sağlamaktır. Ameliyattan sonra da ağrı duymamanız ve sağlıkla kalmanız için gerekli bakım ve tedavileri planlamak ve uygulatmaktır.

Ameliyat sonrası ortaya çıkan ağrılar, anestezist tarafından planlanan bir yöntemle özel cihazlar yardımı ile sizin kontrolünüz altında (hasta kontrollü analjezi) kontrol altına almaktır.

Anestezi yeterli bilgi ve deneyimi olan kişilerce (Anestezist) uygun şartlar altında, uygulandığında son derece güvenli, aynı zamanda ameliyat süresince hastanın konforunu, ameliyata tahammülünü sağlayacak bir uygulama olduğunu bilinmelidir.

Anestezistin Ameliyathane Dışındaki Görevleri

Yoğun bakım

Anesteziyoloji bilinenin aksine oldukça geniş kapsamlı multidisipliner bir tıp dalıdır. Günümüzde anestezistlerin ameliyathane dışında da pek çok uğraştığı alanları vardır. Anestezi uzmanının diplomasındaki ismi “Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı” dır. Animasyon “Canlandırma”, Reanimasyon ise “yeniden canlandırma” anlamında kullanılan bir terim olup, herhangi bir nedenle yaşamı kesintiye uğramış hastalara temel ve ileri yaşam desteği uygulayarak, neden ortadan kalkıncaya kadar hayatta kalmalarını sağlamaya yönelik çabaların tümüdür.

Pek çok insanı yaşama döndüren tüm bu çabalar sonucunda, bugünkü Yoğun Bakım Üniteleri’nin anestezistlerin ameliyatta anestezi altındaki hastaların yaşam fonksiyonlarını yoğun bir biçimde izleyip, kazandıkları deneyimlerinden dolayı çoğunlukla anestezi uzmanlarına sürdürülmektedir. Yoğun Bakım “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği” ne göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında Yan dal Uzmanlık Alanı olarak tanımlanmıştır.

Algoloji

Ağrının geçmişi insanoğlu kadar eskidir. Herkes yaşamının herhangi bir döneminde farklı nedenlere bağlı gelişen, farklı şiddetlerideki ağrılardan yakınmıştır. Ağrının fizyolojisinin giderek daha açık olarak tınımlanması ile son yıllarda modern tıbbın içerisinde Algoloji Bilim Dalı hızla gelişmiş ve bugünkü konumuna gelmiştir.

Anestezistler anestezi uyguladıkları hastalarında ağrıyı dindirmede becerilerini anestezi dışınada taşıyarak değişik nedenlere bağlı oluşan akut ve kronik ağrı tedavisinde üstlenmişler ve bu alana yoğun bir ilgi duymuşlardır. Geçmişte hastalık bulgusu olarak görülen ağrı – özellikle kronik ağrı artık başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Hastalıklara bağlı ağrılar, o hastalığın tedavi edilmesi ile birlikte ortadan kalkmaktadır. Bazı kronik ağrı sendromlarının nedeni belli değildir, bu durumda çabalar kişiye ağrısız konforlu bir yaşam sürdürmesini sağlamaya yöneliktir.

Ağrı Tedavi Merkezlerinde kronik ağrılı multidisipliner bir yaklaşımla uygun tedavileri planlanmalı, bilimsel temellere dayandırılarak hazırlanan protokollere göre tedavi edilmektedir. Anestezi uzmanı doktorlar ameliyat sırasındaki ağrıyı ortadan kaldırmadaki deneyimleri nedeni ile bu alanda da aktif ve primer rol almaktadır. Geliştirilmiş olan pek çok yöntem ile ameliyat sonrası akut ağrıların kontrolü ağrısız doğum ve dindirilemeyen kronik ağrının tedavisi mümkün olabilmektedir. Algoloji “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği” ne göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında Yan dal Uzmanlık Alanı olarak tanımlanmıştır.