Kadıköy escort Transözefagiol Ekokardiyografi (TÖE) - Bilge Hastanesi
444 95 75

Transözefagiol Ekokardiyografi (TÖE)

Transözefagiol Ekokardiyografi(TÖE) yaygın olarak kullanılan TEE yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir.

Gastroskopiye benzer bir tetkiktir.

  • TEE ile saptanan kalp içinde pıhtı, kitle veya endokardit adı verilen kapakların enfeksiyona bağlı hastalıkların daha detaylı incelenmesi için,
  • Yapay kapakların fonksiyonlarının detaylı incelenmesi için,
  • Ana atardamar-aort genişlemeleri ve yırtılmalarından şüphe edildiğinde,
  • Kalp odacıkları arasındaki zarların üzerindeki deliklerinin incelenmesinde,
  • Kalp kapak yetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi,
  • Kalp kapak tamiri veya kalp deliklerinin kapatılması ameliyatları sırasında ve sonrasında işlem başarısının değerlendirilmesi,
  • Akciğer hastalığı, şişmanlık veya göğüs yapısı gibi nedenlerle yeterli kalitede yüzeysel ekokardiyografik görüntü alınamadığı durumlarda TÖE yöntemine başvurulur.